Het verkiezingsprogramma als jaarrekening: waarom niet?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Hoe word jij wijs uit alle verkiezingsprogramma’s? Waarom stellen we er geen regels bij op?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Kies je op basis van traditie voor een partij of op basis van persoonlijke voorkeur voor een zeker persoon? Dat is mogelijk. De meeste mensen zullen echter willen kiezen op basis van een partijprogramma. Tijd dus om je te gaan verdiepen in de standpunten van de partijen in jouw gemeente. Maar dat valt toch tegen…

Niet te interpreteren

Stel je eens voor dat ieder bedrijf de financiële verantwoording mag verzorgen op een manier die zij zelf bepaalt. Dat ze de balansposten in een willekeurige volgorde mogen zetten. Dat ze accenten kunnen leggen op precies díe zaken die zij belangrijk vinden. Zaken waarvan zij vinden dat ze de meeste aandacht verdienen. Dat zou toch ondenkbaar zijn? Iedere jaarrekening zou anders en totaal niet te interpreteren zijn.

Genoeg leesvoer voor de hele week

Toch is dat precies wat er gebeurt met de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Elke partij heeft complete vrijheid in hoe zij het programma willen inrichten. Het gevolg is dat het vergelijken van standpunten een intensieve en tijdrovende klus is waar eigenlijk geen beginnen aan is. Althans, voor mij niet. Ik kan geen wijs worden uit verkiezingsprogramma’s van 40 pagina’s met elk een compleet andere indeling. Zelfs als je je beperkt tot vier partijen, heb je genoeg leesvoer om je doordeweekse avonden mee te vullen.

De stemwijzer dan? Helaas biedt die geen enkele garantie dat verwoord wordt waar de verschillende partijen voor staan. Hoe zijn de wegingsfactoren bepaald en waar wordt dat toegelicht?

Wet op het verkiezingsprogramma

Daarom stel ik voor dat we na de Wet op de Jaarrekening ook een Wet op het Verkiezingsprogramma invoeren. We vinden het namelijk fijn dat een jaarrekening is opgesteld volgens vaste regels zodat we ons de informatie in de jaarrekening snel eigen kunnen maken.

Een duidelijk stramien

De Wet op de Jaarrekening helpt daarbij. Al sinds jaar en dag is de inrichting van de jaarrekening in deze wet verankerd.

Accountants staan bedrijven bij om er voor te zorgen dat de jaarrekening voldoet aan deze wet en diverse andere regelgeving. Wat zijn de grondslagen en uitgangspunten van dit bedrijf? Wat vinden ze belangrijk? Wie geeft zekerheid bij de jaarrekening dat wat er staat ook klopt met de werkelijkheid en waarheid?

Eenvoudige toegang

Waarom passen we dat niet toe op de verkiezingsprogramma’s? Een vaste indeling en volgorde op een voorgeschreven sjabloon. Met natuurlijk voldoende ruimte voor eigen toelichtingen en accenten, maar dan wel op een zodanige manier dat ik me op een vrij eenvoudige manier toegang kan verschaffen tot de informatie die ik nodig heb. Dan stem ik wijzer!

Pieter van der Kwaak

PS. O ja, en kunnen we dat dan ook direct regelen voor zorgverzekeringen en energieprogramma’s?