Tijd om te vergelijken

Zo rond de wisseling van het jaar kijken we vaak nog even terug. Op televisie komen weer de nodige jaaroverzichten voorbij met samenvattingen van wat er allemaal weer is gebeurd het afgelopen jaar. Maar ook kijken we vooruit, wat heeft het nieuwe jaar ons te brengen? Mensen komen met allerlei goede voornemens.

Zo rond de wisseling van het jaar kijken we vaak nog even terug. Op televisie komen weer de nodige jaaroverzichten voorbij met samenvattingen van wat er allemaal weer is gebeurd het afgelopen jaar. Maar ook kijken we vooruit, wat heeft het nieuwe jaar ons te brengen? Mensen komen met allerlei goede voornemens.

Terugkijken en vooruitkijken dus. Maar ondernemers moeten ook nog even om zich heen kijken en vergelijken en zichzelf de vraag stellen: op wie lijk ik?

Wat is dat nou weer voor vraag? Ik als ondernemer ben uniek en lijk op niemand! En nog belangrijker, niemand lijkt op mij! Toch moeten we hier over nadenken van onze overheid.

Een aantal jaar geleden is de gebruikelijk-loonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) herzien. In deze regeling, die de hoogte van het salaris van de DGA moet bepalen, staat sinds deze herziening het criterium ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Een dienstbetrekking die lijkt op de werkzaamheden van de DGA kan al voldoende zijn voor de vaststelling van het gebruikelijk loon.

Maar dat is tegelijk toch wel een lastig punt. Want hoe weet je als ondernemer wat een collega ondernemer nu precies aan loon heeft? Daarvoor ontbreekt het de meeste ondernemers aan nuttige informatie over de concurrentie. Maar dat is bij de belastingdienst anders, want die kent ons allemaal.

Bij de behandeling van de herziening is destijds toegezegd dat de belastinginspecteur die aannemelijk wil maken dat het loon uit vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon van de DGA, ten minste de objectieve criteria moet overleggen op basis waarvan hij meent dat het vergelijkbaar is. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de branche, de grootte van het bedrijf in aantal werknemers en/of omzet, het werkpakket en de verantwoordelijkheden.

Zoals gezegd, voor jou als ondernemer is deze informatie vaak niet toegankelijk. Maar toch willen we de inspecteur wel graag voor zijn want we zitten niet te wachten op een discussie achteraf. Dus is het de kunst om als DGA het loon zo goed mogelijk te onderbouwen.

En daarom gaan we toch weer terug naar die rare vraag, op wie lijk jij? Ik weet het, je bent uniek en hebt geen concurrenten, maar daar denkt onze overheid toch echt anders over. Dus toch nog maar een keer goed om je heen kijken bij de vaststelling van je loon voor komend jaar!

Renger Kok
Belastingadviseur