We zien IT voor ondernemers, maar ook voor accountancy en audit steeds belangrijker worden. Als auditor kom je meer en meer klanten tegen die hun bedrijfsprocessen grotendeels automatiseren. Bij Lansigt ga je aan de slag met een aantal klanten die er al bijzonder ver mee zijn. En dat maakt je rol als trusted advisor met IT expertise enorm belangrijk.

Één van deze klanten is werkzaam in de renovatiesector en doet veel opdrachten voor grote bedrijven. Met flinke klussen en een flexibele groep werknemers is projectmanagement de ruggengraat van deze onderneming. Vroeger –een aantal jaren geleden – was de eigenaar grotendeels afhankelijk van zijn projectmanagers en hoe zij hem informeerden. Daardoor kon hij weken achterlopen en moeilijk inspelen op actuele ontwikkelingen. 

Verhogen rendement door IT

Inmiddels heeft dit bedrijf veel processen, waaronder het projectmanagement, inzichtelijk gemaakt met automatisering. Zo’n gedetailleerd inzicht in de planning is voor een renovatiebedrijf buitengewoon belangrijk. Als zij van jaar tot jaar de kosten weten te beheersen, gaat het rendement omhoog – voor henzelf en ook voor de klant.

Door het implementeren van een ERP (Enterprise Resource Planning) systeem kan de eigenaar real time zien wat er gebeurt. Wat loopt goed? Wat gaat minder goed? Waar kan ik over drie weken problemen verwachten?

Auditor als adviseur onmisbaar

Wat we op een zeker moment constateerden bij deze klant zien we vaker. De eigenaar heeft succesvol de stap gemaakt naar een IT-driven businessmodel om erachter te komen dat dat bijzonder ingewikkeld in elkaar zit. Consequentie: hij wordt compleet afhankelijk van een whizzkid die als enige de software volledig begrijpt. Dan is het dus van groot belang dat je daar als auditor tussen gaat zitten om deze ondernemer te adviseren.

En dat je een accountant bent die kan meegaan in de technologische ontwikkelingen, maar ook het evenwicht weet te bewaken en ziet wat de ondernemer zelf niet altijd ziet.

Koppelingen maken kwetsbaar

Bijvoorbeeld dat bepaalde zaken niet optimaal beveiligd zijn, waardoor waardevolle informatie op straat kan komen te liggen. Zoals informatie van klanten of van medewerkers. Het hiervoor genoemde renovatiebedrijf heeft op piekmomenten 150 mensen in dienst. Al die persoonsgegevens moeten goed bewaakt worden, volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als auditor bij Lansigt ben je daarin goed opgeleid. Jij begrijpt dat je kwetsbaar wordt op privacy-vlak, zodra je verschillende systemen aan elkaar koppelt.

Je meerwaarde als auditor kan ook in bedrijfsbrede processen zitten. Toen het renovatiebedrijf bij ons binnenkwam, hadden ze een specifiek probleem. Er waren veel verschillen tussen  voor- en nacalculatie. Dat kan vele oorzaken hebben, zoals verkeerd calculeren, te weinig of niet adequaat personeel of te veel druk van bovenaf. Zie maar eens uit te vinden waar het probleem exact zit. Wij hebben met behulp van data analyse tools de oorzaken naar boven kunnen halen. Zo bieden we meerwaarde, door IT te combineren met onze specifieke audit expertise.

Spil tussen data en de klant

En daarom ben jij, de auditor, onmisbaar voor de ondernemer. Jij fungeert als spil tussen de data en de klant. Jij vertaalt de data uit diverse systemen met behulp van Business Intelligence tools naar geconstateerde problemen, oplossingen en mogelijkheden.

Jan van Ginkel RA, Vennoot

Terug naar overzicht