De toenemende wet- en regelgeving is een groot thema binnen de accountancy – al helemaal voor zij die zich met compliance bezighouden. Volgens Alberdien van Dalen, Compliance Officer bij Lansigt, gaat het in de eerste plaats om ‘de achterliggende gedachte’. “Ik vind het eigenlijk heel verklaarbaar dat de wet- en regelgeving toeneemt.”

Auditpraktijk enorm gegroeid

Alberdien vertelt: “Onze auditpraktijk is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ondernemers weten Lansigt heel goed te vinden. Met de groei van de Auditpraktijk groeit ook het werk van mij als Compliance Officer. Er lopen altijd wel opdrachten waarbij iets aan de hand is.”

Goed nadenken

Als we haar vragen of haar werk er nu vooral leuker óf juist moeilijker op wordt, antwoordt ze – na even te hebben geaarzeld: “Leuker! Ik probeer, samen met het team, altijd na te denken over de achterliggende gedachte van nieuwe regels en wetten die worden ingevoerd. ‘Wat wordt ermee bedoeld?’, ‘hoe gaan we ermee om?’, dat soort vragen. Zo kom je dan tot een nieuw werkprogramma waar iedereen iets aan heeft. Je wilt graag dat collega’s goed nadenken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden – en niet dat ze simpelweg een lijstje afvinken.”

De wet NOCLAR 

Als voorbeeld haalt Alberdien NOCLAR aan, de nieuwe regelgeving die op 1 januari van dit jaar werd ingevoerd: “Een nadere uitleg van hoe accountants moeten omgaan met wet- en regelgeving door hun cliënten in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld, het voldoen aan milieuvoorschriften. Je zou je kunnen afvragen of een accountant hier ook op zou moeten letten, maar we willen als accountant graag de vertrouwensman- of vrouw voor het maatschappelijk verkeer zijn. Dit past hierbij. Ik ben dan ook benieuwd hoe NOCLAR zich ontwikkelt; leidt de wet ertoe dat accountants nóg bewuster gaan handelen?”

Soms even op je strepen staan

Een verandering in het werkproces die Alberdien bij Lansigt heeft doorgevoerd, is het strenger worden bij het aannemen van klanten. Een accountant is van oorsprong gewend heel zelfstandig te acteren en zelf beslissingen te nemen. Tegenwoordig mag je echter pas een nieuwe cliënt aannemen als de directie en de Compliance Officer het hiermee eens zijn. “Ik kan me goed voorstellen dat dit een vervelende verandering is, maar het zorgt er wel voor dat we ons er beter van bewust zijn welke cliënten we willen bedienen en dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn.”

Nieuwe cliënten bij Audit, van alle kanten

De veranderingen in de accountancy met betrekking tot de wet- en regelgeving hebben ook nog andere gevolgen, vertelt Alberdien. Kleinere kantoren met een beperkt aantal controles leveren namelijk hun vergunning in, waardoor ze niet meer mogen controleren. Ondertussen moeten de grote kantoren door capaciteitsproblemen juist de voor hun kleine(re) opdrachten afstoten. “En die staan vervolgens aan de deur bij Lansigt. Dat zijn prachtige kansen voor ons. Hierdoor kun je ook wat selectiever zijn bij het al dan niet aannemen van cliënten.”

Een van de factoren hierbij is het managen van ‘mogelijke grote risico’s aan de voorkant’, zoals Alberdien het noemt. “Je neemt meer tijd om goed te bepalen of een cliënt bij Lansigt past, denkt goed na over welk team geschikt is voor de opdracht en wat de fee is die hierbij past. Dat leidt uiteindelijk weer tot betere kwaliteit van controles en een prettigere samenwerking met je cliënt: je hebt tenslotte vooraf al goed nagedacht.”

Dicht bij je collega’s en cliënten staan

Over kwaliteit gesproken: een van de sleutelwoorden voor een goede Compliance Officer is volgens Alberdien ‘zichtbaarheid’. “Ja, dat is echt ontzettend belangrijk. Op het moment dat iemand een Compliance Officer nodig heeft, is er ‘iets’ aan de hand. Zo’n situatie vraagt om zorgvuldigheid en kan effect hebben op je relatie met de cliënt. Dat zijn zaken die je niet even tussendoor behandelt, die kosten tijd. En tijd is kostbaar. Dat kan leiden tot uitstelgedrag en het niet op tijd inschakelen van de Compliance Officer. Hoe eerder je als Compliance Officer kunt aanhaken, hoe beter. En hoe zichtbaarder en toegankelijker je bent, des te kleiner de drempel om hulp in te schakelen.

Alberdien geeft regelmatig presentaties op bijvoorbeeld vaktechnische bijeenkomsten. Deze gaan over praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. “Ik merk vaak dat, als ik zo’n presentatie gegeven heb, mensen sneller naar me toe stappen met vragen.” Ze sluit af: “Ik doe het werk als Compliance Officer niet allemaal in mijn eentje. Ik doe het samen met collega’s die er onder meer voor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt en dat we overal op tijd bij zijn.” Op tijd ingeschakeld worden, dat is misschien nog wel het belangrijkst.

Terug naar overzicht