Compliance vormt een steeds belangrijker onderdeel van het werk op een accountantskantoor. Binnen Lansigt is Team Compliance, bestaande uit collega's van diverse afdelingen, verantwoordelijk voor de bewaking hiervan. Benieuwd wat zij doen? Je leest het in dit blog.

De afdeling Compliance is ervoor verantwoordelijk dat binnen Lansigt wordt gewerkt in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dat betekent werk beoordelen en processen optimaliseren, maar vooral collega’s helpen hun werk zo goed mogelijk te doen. Accountants Martin Sprengelmeijer AA en Mienke de Goffau-Drieenhuizen AA geven een inkijkje in hun dag.

9.00 uur: klanten

Martin: "Ik begon vandaag met een aantal opdrachten voor aanvraag van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat gaat zowel om eigen opdrachten als om vragen van collega’s. Het is namelijk lastige materie, zeker als het gaat om grotere en internationale structuren. Ik heb me verdiept in die regelgeving en fungeer als vraagbaak voor collega’s."

Mienke: "Ik ben mijn dag ook begonnen met klantopdrachten. Hoewel ik het grootste gedeelte van mijn tijd besteed aan compliance-werk voor samenstel, ben ik daarnaast Relatiebeheerder voor een aantal klanten."

10.00 uur: teamoverleg Compliance

Mienke: "In het teamoverleg bespreken we hoe we omgaan met nieuwe regelgeving, hoe we deze bij onze collega’s onder de aandacht willen brengen en hoe we hen maximaal kunnen faciliteren in de uitvoering. Daarbij is er een verschil tussen compliance voor de controlepraktijk en voor samenstel."

Martin: "Ik ben verantwoordelijk voor de Audit-compliance. Die is omvangrijker dan voor samenstel, doordat de controlepraktijk nog meer is gereguleerd. Als we een nieuwe Audit-klant willen aannemen, wordt die eerst gescreend door Compliance. We kijken daar naar zaken als: zijn er incidenten geweest, past deze klant binnen het profiel van ons kantoor; hebben we specifieke deskundigheid nodig? En natuurlijk kijken we of onze onafhankelijk voldoende is geborgd."

Mienke: ‘Bij samenstel-klanten is de screening minder uitgebreid. Wel vinden structureel reviews plaats om te beoordelen of de dossiers voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarnaast kan iedereen altijd met ons als compliance medewerkers sparren als er iets speelt wat de kwaliteit in het geding brengt.'

11.00 uur: compliance uitwerken

Martin: "Ik had een overleg met collega’s over de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren van Terrorisme (Wwft). Het team had tijdens de werkzaamheden namelijk iets geconstateerd waarover ze wilden klankborden."

Mienke: "Ik overlegde met de secretaresse over haar Kibby-taken. Kibby staat voor Kwaliteit In Beeld Bij Lansigt. Elk kwartaal toetsen we onze medewerkers op regelgeving en processen met behulp van ‘Kibby-toetsen’, zodat de kwaliteit hoog blijft."

Martin: "En we sturen regelmatig ‘KibbyFlitsen’, waarin we bijvoorbeeld aandachtspunten of relevante uitspraken van de tuchtrechter delen om van te leren."

Mienke: "Het zijn zaken die hier ook op het bureau hadden kunnen liggen, bijvoorbeeld over twee klanten met ruzie: hoe blijf je als accountant dan objectief?"

13.00 uur: sparren met collega’s

Martin: "Na de lunch had ik een collega aan de lijn met een aantal compliance-vragen. Hij wilde heel praktisch weten welk protocol hij moest gebruiken voor zijn klant en waar en hoe hij zijn bevindingen moest vastleggen."

Mienke: "Ik had nog een overleg, dit keer met de IT-afdeling, over procesverbetering op het gebied van de zorgplicht van accountants. De zorgplicht wil zeggen dat wij ondernemers erop moeten wijzen wanneer zij bijvoorbeeld recht hebben op een subsidie. Daarvoor is het belangrijk om de klant breder te leren kennen dan misschien strikt noodzakelijk voor de opdracht: heeft hij bijvoorbeeld kinderen of een testament dat relevant is? De zorgplicht is een goed onderwerp voor de volgende KibbyFlits trouwens!"

14.30 uur: toetsing

Mienke: "Ik heb de voorlopige bevindingen van de dossierreviews 2020 gedeeld met de verantwoordelijke accountants. Zij gaan daarop reageren en daarna beoordelen we of de dossiers wel of niet een voldoende scoren."

Martin: "Ik was ook bezig met toetsing, maar dan om de aanstaande review voor te bereiden door de SRA. Daar willen we natuurlijk positief naar vorenkomen."

17.00 uur: helpende hand

Martin: "Ik heb de dag afgesloten, zoals ik hem begon: door een klant te helpen."

Mienke: "Als laatste taak op deze dag heb ik een stagiair begeleid met zijn persoonlijk ontwikkelplan. De volgende generatie moet immers ook de Lansigt-kwaliteit kunnen leveren!"

Terug naar overzicht