Rutger Both werkt als junior Belastingadviseur en Adviseur Corporate Finance bij Lansigt. Hij vertelt over het maken van een bedrijfsopvolging, waarbij hij zijn economische en fiscale achtergrond kan combineren – want dat vindt hij het leukst. “Dat ik die twee bij Lansigt kan afwisselen maakt mijn werk heel interessant.”

“Accountancy draait vooral om cijfers, jaarrekeningen en boekhouden. Fiscaal recht is vooruitkijken vanuit de mogelijkheden die de regels bieden,” legt Rutger het verschil tussen zijn twee studies uit. In het maken van een bedrijfsopvolging voor een klant komen de twee samen: eerst het bedrijf waarderen met de cijfers, dan (her)structureren om een fiscaal aantrekkelijk nieuw geheel te creëren. “Omdat ik van beide markten thuis ben, krijg ik de kans om bij het hele traject betrokken blijven.” 

Op waarde schatten 

De meeste bedrijfsopvolgingen die Lansigt begeleidt, zijn van bestaande klanten die tussen hun 50e en 60e nadenken over hun nalatenschap. Staat er een opvolger klaar? Willen ze hun bedrijf overdragen aan hun kinderen (eventueel door middel van een schenking) of het bedrijf verkopen? “Als schenken kan, is het vaak fiscaal voordelig. Maar er moet wel voldoende vermogen overblijven voor het pensioen. Om het vermogen in kaart te brengen, starten we met de bedrijfswaardering.” 

Voor die waardering kijkt Rutger eerst heel breed waar de risico’s van de onderneming zitten. Hoeveel klanten heeft het bedrijf en hoe afhankelijk is het van hen? Hoe zit het met leveranciers? En hoe staat de concurrentie ervoor? “De klant maakt een prognose van de resultaten en wij stellen kritische vragen om daar een realistisch beeld uit te krijgen. We proberen de positie in de markt te bepalen en checken de historie en de cashflow. Daar rolt een kwalitatieve analyse uit met een risicovoet. Aan de hand van die analyse (en de daaruit voortvloeiende risicovoet) en de prognose kunnen we de waarde van het bedrijf berekenen.” 

Structuur naar wens 

Tegelijk met de waardering begint Rutger aan het fiscale stappenplan voor de schenking. Houd hij de bv-structuur intact of is het voordelig om er een te verplaatsen? Of zal hij voorstellen een bv te splitsen door bijvoorbeeld het pand eruit te halen, zodat de klant dit kan verhuren en zeker is van passief vermogen tijdens diens pensioen? “We gaan met de klant in gesprek en zoeken samen naar de beste strategie. Het stappenplan leggen we vervolgens in grote lijnen samen met de bedrijfswaardering voor aan de Belastingdienst. Dat is niet verplicht, maar voorkomt wel dat er achteraf discussie kan ontstaan over de verschuldigde belasting.” Ten slotte maakt de notaris de afspraken geldend. Het hele proces van bedrijfswaardering en herstructurering duurt minimaal drie maanden tot meer dan een half jaar. 

Met de eigenaar aan tafel 

Rutger vindt het mooi dat hij het hele traject kan volgen en daarbij allerlei verschillende taken op zich kan nemen, zowel fiscaal en economisch. “Vooral het contact met dga’s is erg leuk. Daarom ben ik ook zo blij dat ik niet bij een groot kantoor zit of met hele grote bedrijven werk. Dan had ik als junior nooit met de eigenaar aan tafel gezeten, nu kan ik direct mijn vragen stellen en meedenken over de toekomst van het bedrijf.” 

Terug naar overzicht